Vil innføre rett til reparasjon i Europa

Vil innføre rett til reparasjon i Europa

EU stiller nye miljøkrav til selskaper og varsler lovendring som skal gi forbrukere rett til reparasjon av produktene de kjøper i hele Europa.

Av: Redaksjonen , 31.03.2020

I skyggen av corona-viruset har EU lagt frem en handlingsplan som skal endre den europeiske økonomien i sirkulær retning. EU varsler nå nye lover for å sikre at produkter blir designet for å leve lenge, at de er enkle å oppgradere, ombruke, reparere og resirkulere. De vil også forby selskaper å ødelegge produkter de ikke får solgt.

– Det er helt riktig at EU går foran og tar grep. Vi kan rett og slett ikke fortsette å bruke jordas ressurser som vi gjør i dag. Det er ikke bærekraftig, sier Camilla Brox, daglig leder i Norsk senter for sirkulærøkonomi. 

Camilla Brox, daglig leder i Norsk Senter for Sirkulær Økonomi mener det er helt riktig at EU går foran. Foto: Privat.

Spår bærekraftig vekst på 800 milliarder
I kjølvannet av de nye reguleringene er potensialet for verdiskaping enormt. EUs egne analyser tilsier at økonomien i Europa kan vokse med over 800 milliarder innen 2030 hvis sirkulærøkonomi blir innført på bred front.

– Nå som corona-viruset herjer handler det meste om å overleve på kort sikt. Likevel er det viktig å huske på at det ofte er i kriser de fremtidsrettede løsningene blir utviklet. Virksomheter som er løsningsorienterte, har høy grad av innovasjon og omstillingsevne har nå mulighet til å utvikle nye løsninger tilpasset en bærekraftig økonomi, sier Brox.

– Gründere må kaste seg rundt
Hun mener det er positivt at myndighetene har tatt grep og bevilget 5 milliarder kroner for å hjelpe oppstartsselskaper med å opprettholde og skape innovasjon og utvikling gjennom krisen. 

– Jeg håper entreprenører og gründere kaster seg rundt og benytter de mulighetene som kommer gjennom virkemiddelapparatet. Jeg tror den ekstremsituasjonen vi står i kommer til å føre til at flere åpner for nye ideer og at nye samarbeidskonstellasjoner får rom til å vokse frem, sier Brox. 

Regjeringen har lagt frem en krisepakke på 5 mrd for at gründere og innovasjoner skal overleve corona-krisen. – Jeg tror ekstremsituasjonen gir nye muligheter, sier Camilla Brox. Foto: Eirin Larsen, SMK


– Må ta modige valg for en fremtidsrettet økonomi
Hun setter sin lit til at vi som samfunn tør å ta stilling til hva slags økonomi vi skal ha når vi skal starte gjenoppbyggingen etter corona og at vi tør å ta modige valg for å skape en robust og fremtidsrettet økonomi tuftet på ombruk og sirkulære prinsipper,

– Jeg tror samfunnet er modent for å tenke nytt. Det er på tide at vi erkjenner at vi alle spiller en rolle i det som handler om å skape en bærekraftig framtid. Vi opplever nå at bedrifter og organisasjoner kommer med nye løsninger som både er attraktive og klima- og miljøvennlige på samme tid. Det gir grunn til optimisme. 


Fem tips til deg som vil satse på sirkulærøkonomien:

1. Har du tenkt helhetlig?

At man ikke setter ideer og løsninger inn i en større kontekst er en fallgruve mange går i. Hele verdikjeder må sees i sammenheng. Helhetsperspektiv er viktig, for det er mange som har gode ideer, og de må sees på i sammenheng med andre – og ikke isolert.

2. Er ideen din sterk nok?
En god kartlegging og interessentanalyse er viktig hvis du skal jobbe med sirkulær innovasjon. Litt detektivarbeid i tidlig fase er heller ikke å forakte. Still deg spørsmål om det finnes noe tilsvarende? I så fall, hvordan fungerer det – og hva kan du gjøre bedre?

3. Er kundene klare?
Gjør alltid en vurdering av hvorvidt brukerne er modne for en ny løsning. Det er mange eksempler på at innovasjoner har feilet fordi de har blitt lansert for tidlig. Er kundene klare for å kjøpe, låne og leie i stedet for å eie? Er de modne for tjenesten du utvikler – eller er det bedre å vente litt?

4. Er det lønnsomt?
Tenk økonomi og lønnsomhet fra første dag. Mange som jobber med ombruk og sirkulærøkonomi er mer opptatt av å redde planeten enn av å tjene penger. Det holder ikke på sikt, så jobb med forretningsmodellen din og sørg for at løsningen din er økonomisk bærekraftig.

5. Tester du fort nok?
Ikke vent med å teste ut ideer, løsninger og prototyper på dine kommende kunder. Det gir effektiv læring og utvikling – og det er lov å feile! Faktisk er det ofte når man trår feil man finner de virkelig gode løsningene – så test ofte og tilpass løsningen din raskt.

Sist oppdatert: 6.03.2021, 12:05

Norsk Senter for Sirkulær Økonomi

Norsk Senter for Sirkulær Økonomi er et kompetansesenter som jobber sammen med andre virksomheter for å videreutvikle sirkulær økonomi.

Senteret arbeider spesielt mye med å utvikle nye forretningsområder og utnyttelse av avfalls- eller restprodukter.

Kombinasjonen av et sterkt fagmiljø og samarbeid med ledende forskningsmiljøer gir brukere av senteret mulighet til å utvikle nye produkter og forretningsområder som er tilpasset det grønne skiftet.