Vi trenger flere gode nyheter

Vi trenger flere gode nyheter

Når verden ser ut til å gå til helvete er det viktigere enn noen gang å løfte frem de som jobber for å stoppe det.

Av: Preben Carlsen , 1.04.2020

Folk dør, helsevesenet er under press, hundretusenvis av mennesker mister jobben, bedrifter går konkurs og verdensøkonomien er på bristepunktet. Det er vanskelig å være positiv under corona-forhold – og nettopp derfor er behovet for gode nyheter så stort. 

For selv om mye går galt akkurat nå, må vi ikke glemme at det finnes mange som jobber hardt for å løse de problemene vi har foran oss. Det gjelder selvsagt heltene i helsevesenet og alle de andre som får hjulene til å gå rundt under selve krisen, men det gjelder også ildsjeler, sosiale entreprenører, gründere og virksomheter som jobber for at vi skal få en bedre fremtid post corona. Mennesker som jobber med nye ideer, spennende konsepter, konkrete løsninger og nye samarbeid. Mennesker som altfor sjelden får den oppmerksomheten de fortjener. 

Mange av dem jobber for å løse klima- og miljøutfordringer. De utvikler ny teknologi, produkter, tjenester og systemer for å fremskynde og sikre overgangen til en mer bærekraftig økonomi tuftet på ren energi og effektiv ressursutnyttelse. Deres arbeid har aldri vært viktigere enn akkurat nå.

For er det én ting corona-viruset har avdekket, så er det at den globale forbruksøkonomien ikke er rustet for å takle globale kriser. Når vi samtidig vet at klimaendringene etter all sannsynlighet vil føre til at krisesituasjonene i verden vil øke i både antall og alvorlighetsgrad, gir det seg selv at vi er nødt til å ta nødvendige grep for å bygge opp et bedre, mer robust og bærekraftig økonomisk system enn det som nå er i ferd med å rakne. 

Paradoksalt nok er mange av de som jobber med å utvikle morgendagens løsninger helt avhengige av dagens økonomiske strukturer og finansieringsordninger frem til de løsningene de selv jobber med er sterke nok til å stå på egne bein. Nå som dagens økonomi kollapser er det derfor kritisk at de som allerede er i gang overlever og står klare til å bygge opp et nytt og bærekraftig økonomisk system når verden gradvis går tilbake til normalen. 

Vi som står bak Good News ønsker å bidra til at flest mulig av dem lykkes. Selv representerer vi Go Good – et selskap som utvikler en digital plattform for varehandel med ombruk inkludert. Vår ambisjon er å samarbeide med de flinkeste aktørene i bransjen for å utvikle enkle, fleksible, trygge og lønnsomme ombrukstjenester. Det betyr i praksis at utviklingen av vårt eget selskap er tett sammenbundet med de aktørene som opererer i ombruksøkonomien i dag – og de som ønsker å gjøre det i morgen. Good News er dermed også viktig selvhjelp for utviklingen av vårt eget selskap – og alle vi jobber sammen med.

Som navnet tilsier overlater vi til andre å dekke de alvorlige problemene som klimaendringene medfører. Vårt fokus er på de gode løsningene som stimulerer til engasjement, innovasjon og vekst på veien mot en bærekraftig økonomi tuftet på ren energi, ombruk, reparasjon, redesign, kortreist og sirkulær produksjon.

At våre saker handler mer om muligheter og løsninger enn problemer og utfordringer, betyr ikke at vi ikke skal være kritiske. Vår kritiske sans skal imidlertid brukes til å kvalitetssikre fakta og substans i nyhetene vi deler.

Vår redaksjonsplakat er dermed ikke som alle andres. Vi har laget vår egen og den er basert på fire enkle kriterier; vi skal skrive om mennesker, virksomheter, løsninger og politikk som skaper viktige verdier for mennesker, samfunn, miljøet og økonomien vår.

Good News er ingen ny idé, men da corona traff oss skjønte vi fort at behovet for gode nyheter ville bli større enn noen gang før. Derfor har vi snudd oss rundt og på en drøy uke laget en helt ny mediekanal og fylt den med innhold. Det har gått fort i svingene, så derfor er neppe alt perfekt, men vi håper det er godt nok til at dere vil følge oss, dele og bidra med tips til flere gode nyheter som verden trenger å høre om.

Sist oppdatert: 6.03.2021, 12:02