– Tidenes forretningsmulighet

– Tidenes forretningsmulighet

For første gang i historien forbruker verden over 100 milliarder tonn materialer i året, men bare 8,6 prosent av materialene blir brukt på nytt. Nå lanserer FN en ny løsningsplattform for å få fart på ombruksøkonomien i Norge.

Av: Redaksjonen , 8.04.2020

Foto: UN Global Compact Norge

– Tallet er både nedslående og oppløftende. At litt over 91 prosent av verdens ressurser bare blir utnyttet én eneste gang gir bedrifter mange muligheter til å drive mer sirkulært, sier Kim N. Gabrielli, direktør i UN Global Compact Norge, som er FNs organ for et bærekraftig næringsliv.

Tallene han viser til er hentet fra Circularity Gap Report 2020, som hvert år kartlegger globalt forbruk og ombruk av materialer. Til tross for at forbruket går opp og at fokuset på ombruk og sirkulærøkonomi er større enn noen gang, viser rapporten en nedgang i ombruk og resirkulering fra 9,1 prosent til 8,6 prosent de siste to årene.


Lanserer plattform for nye løsninger
For å bidra til å snu utviklingen har UN Global Compact Norge utviklet en plattform for nye løsninger som er åpen for selskaper som leverer sirkulære og karbonnøytrale forretningsmodeller.

– Vi oppretter nå en løsningsplattform for sirkulære forretningsmodeller og karbonnøytralitet i samarbeid med Asplan Viak, Circular Norway og SINTEF for at næringslivet skal kunne komme med innspill til myndighetene og sammen identifisere sirkulære businessmuligheter og nye løsninger på tvers av bransjer, sier Gabrielli.

Forretningsmuligheter verdt 12 trillioner dollar
Utfordringene som må løses hvis verden skal nå FNs bærekraftsmål representerer markedsmuligheter på ufattelige 12 trillioner dollar. Det utgjør ifølge Gabrielli tidenes største forretningsmulighet. Han trekker frem målet om ansvarlig forbruk og produksjon som et spesielt lønnsomt område.

Utfordringene som må løses hvis verden skal nå FNs bærekraftsmål utgjør forretningsmuligheter til en verdi av ufattelige 12 trillioner dollar.


– Fra å ha en økonomi der vi bruker ting én gang, må vi gå over til en økonomi der vi bruker ting mange ganger. Vi er vant til å tenke gjenbruk og avfallshåndtering, men en sirkulær økonomi handler også om å gå fra å eie til å leie, fra produkt til tjeneste og til å designe produkter for at de skal brukes mer enn en gang, sier Gabrielli, og trekker frem bildelingstjenester, gjenbruk av klær, interiør og materialer i byggebransjen som eksempler på sirkulære løsninger som allerede eksisterer.   


Norge ligger etter
13 europeiske land har utviklet nasjonale strategier for sirkulærøkonomi. Finland er i front med en målsetting om at hele den finske økonomien skal bli sirkulær innen 2020. EU har nylig lansert sin Green Deal for å skyte fart i arbeidet i hele Europa. Den norske regjeringen har tidligere lovet at Norge skal være et foregangsland innen sirkulær økonomi, men har fortsatt ikke fått på plass en nasjonal strategi.

– I en verden hvor ressursbehovet blir større og større, er det helt essensielt å bruke ressurser mer enn én gang og da trenger vi en nasjonal strategi for sirkulærøkonomi. Det blir avgjørende at myndighetene får en strategi og handlingsplan på plass, samtidig må næringslivet selv fortsette å identifisere mulighetene som ligger i det sirkulære skiftet, sier Garbrielli.

Vil du vite mer om løsningsplattformen til UN Global Compact?
Klikk deg inn her.

Sist oppdatert: 6.03.2021, 12:03

UN Global Compact

FNs organisasjon for et bærekraftig næringsliv.

Verdens største bedriftsinitiativ for bærekraft med 10.500 bedrifter som medlemmer.

Åpnet et norsk kontor i september og har nå 170 medlemmer.