Både de minste og mest nødvendige gjøremål blir en utfordring for mange som sitter isolert i karantene. Mange kan verken gå på butikken, lufte hunden eller kjøpe medisiner selv.

Ønsket om å hjelpe mennesker som er syke og sitter isolert i karantene er stort og en rekke kommuner så tidlig behovet for frivillig hjelp.

Nå har over 40 kommuner tatt initiativet til dugnad for frivillige. I samarbeid med Nyby, en norsk gründerbedrift, organiserer kommunene frivillige på en helt ny måte.

I Drammen har pågangen av folk som ønsker å gjøre noe for andre aldri vært større etter at kommunen søkte etter frivillige. –  Dugnadsånden er helt enorm, sier kommunalsjef for kultur og frivillighet Jorunn Staavi Larsen i Drammen kommune.

Behovet for nye verktøy har vært stort i kommunene, og teamet  i Nyby har jobbet døgnet rundt siden corona-krisen brøt ut for å hjelpe kommuner med å sette opp sine løsninger.

Vil du delta i korona-dugnaden?
Sjekk ut nettsidene til din hjemkommune for å se om de er i gang. Hvis ikke, ta kontakt med dem og spør om de vil delta.

Ønsker du å delta som kommune?
Les mer her