Om oss


Good News er en nyhets- og inspirasjonskanal for alle som vil bidra til en varehandel tuftet på ombruk, reparasjon, redesign, bærekraftig og kortreist produksjon. Som navnet tilsier overlater vi til andre å skrive om de alvorlige problemene klimaendringene fører til. Vårt fokus er å løfte frem de gode løsningene som stimulerer fremveksten av morgendagens ombruksøkonomi.  


Good News er åpen for alle selskaper, organisasjoner og personer som jobber for å skape positive verdier for kunder, samfunnet og miljøet. Redaksjonen forbeholder seg imidlertid full frihet til å prioritere det innholdet vi til en hver tid mener er mest relevant for våre lesere.  


Good News ble startet av GoGood, et norsk oppstartsselskap som utvikler en digital plattform for bærekraftig varehandel med ombruk inkludert i nært samarbeid med andre aktører. Bakgrunnen var et ønske om å stimulere til økt oppmerksomhet, aktivitet og engasjement rundt de aktørene som bygger morgendagens bærekraftige økonomi under corona-krisen våren 2020. 

Har du spørsmål, innspill eller ønsker å samarbeide med oss?
Vennligst send oss en e-post på redaksjonen@good-news.no