Nå blir det korona-støtte til gjenbruk

Nå blir det korona-støtte til gjenbruk

Som en del av innsatsen for å holde økonomien i gang under koronakrisa, har Regjeringen foreslått å bruke 100 millioner på å fremme sirkulær økonomi.

Av: Redaksjonen , 2.06.2020

Det går fram av en pressemelding Klima- og miljødepartementet sendte ut i dag. Sirkulær økonomi betyr at ressurser forblir i økonomien lengst mulig – enten det er ved å redusere råvarebruken i utgangspunktet, eller ved å gjenbruke råvarene flest mulig ganger.

Miljøvernminister Sveinung Rotevatn (V) vil bruke korona-krisepenger til å lære og legge grunnlaget for grønn vekst.


Hever kunnskapen
Når Regjeringen nå øker pengebruken i sin tredje krisepakke for å holde nordmenn i arbeid under den verste økonomiske krisa siden krigen, er overgangen til en mer bærekraftig økonomi blant det som prioriteres.

– Vi skal bruke denne muligheten til å lære, fornye oss og legge grunnlaget for en grønn vekst som får utslippene ned og tar Norge framover, sier miljøvernminister Sveinung Rotevatn (V) i pressemeldinga.

Av de 100 millionene skal 40 brukes på forskning og å øke kunnskapen om blant annet ressurseffektiv avfallshåndtering og reduksjon av farlig avfall.

30 millioner går til å styrke de forskjellige norske miljøinstituttene, som bidrar med viktig innovasjon innen sirkulærøkonomi, men under koronakrisa har opplevd kraftige svikt i inntektene de vanligvis har fra oppdrag fra næringslivet.

Tror bevisstgjøring er nødvendig
10 millioner går til arbeidsgiverforeninga Virke, for å styrke kompetansen om bærekraft i detaljist-leddet, altså de som selger varer og tjenester til oss forbrukere. Det er bærekraftansvarlig i Virke, Camilla S. Gramstad, glad for.

– Mange i norsk handel er allerede godt i gang med omstillingen til en sirkulærøkonomi, men vi tror det trengs betydelig med bevisstgjøring og kompetanseheving for virkelig å utløse denne omstillingen, sier hun til Good-news.

Camilla Gramstad i Virke vil bruke støtten til å finne ut hva sirkulærøkonomi betyr i praksis.

Konkret ser hun for seg at pengene kan gå til å finne ut av hva en sirkulærøkonomi betyr i praksis for såvel designere som innkjøpere, markedsførere og selgere.

Vil ha slutt på materaler på avveie
– Det handler om både innhold i produkter, hvilken emballasje de pakkes inn i, hvordan de kan repareres og gjenbrukes, selges på nytt eller pantes, og om hvordan vi lager løsninger som er så attraktive at forbrukerne vil ha dem. Vi er helt i starten av å finne ut hva en sirkulærøkonomi egentlig er, selv om stadig flere av oss er enige om at det er noe vi må ha, sier Gramstad.

Også Leverandørutviklingsprogrammet, et samarbeid mellom hovedorganisasjonen NHO og kommunesektorens arbeidsgiverorganisasjon KS, får 10 millioner. De skal gå til «utvikling av sirkulære løsninger og prosjektledelse».

8 millioner går til Eyde Cluster, en sammenslutning av norske bedrifter i prosessindustrien. De skal bruke pengene på å kartlegge materialstrømmer.

Stephen John Sayfritz i Eyde Cluster vil finne materialer på avveie.

– Det er viktig for å se hvor i samfunnet det er materiale på avveie, og hvordan vi bedre kan utnytte sidestrømmer og biprodukter. Målet er å lage et veikart for å skape nye verdier, og minske mengden materiale som må deponeres, sier forskningsleder Stephen John Sayfritz i Eyde Cluster til Good-news.

– I en sirkulærøkonomi må elementene holdes i flyt, og generere verdier hele tiden. Å bare kaste dem er ikke bærekraftig, slår han fast.

Sist oppdatert: 6.03.2021, 11:18