Inviterer til dugnad for å restarte Norge

Inviterer til dugnad for å restarte Norge

– Gjenåpningen er sannsynligvis den eneste sjansen vi har til å starte på nytt, sammen. Den må vi bruke for alt det er verdt, sier Siri Abrahamsen i World of Empathy.

Av: Redaksjonen , 22.06.2021

Abrahamsen jobber med å utvikle Gleding, et oppvekstprogram som gir barn og unge den sosiale og emosjonelle kompetansen de trenger for å håndtere en verden i endring. Etter snart 1,5 år med et corona-nedstengt hverdags-, arbeids- og samfunnsliv har hun sett konsekvensene på nært hold.

– Mange har vært alvorlig syke – noen har mistet folk de er glade i. Mange har mistet jobb og livsverk og må starte på nytt. Altfor mange har også mistet kontakt med venner og sluttet på fritidsaktiviteter. Ensomhet, depresjon og sosial angst har bredt om seg. Likevel har det gått bra med de fleste, men ingen er upåvirket av pandemien. Tiltaksløshet og apati har sneket seg på oss, så til høsten trenger vi en energiboost for å restarte riktig, sier Abrahamsen. For å bidra til at flest mulig skal få en god start etter pandemien, inviterer hun nå til den nasjonale dugnaden #RestartNorge.


Inviterer til dugnad: Siri Abrahamsen vil engasjere flest mulig til å restarte Norge når høsten kommer.– Vi trenger en ny normal
De fleste er glade for at samfunnet er i ferd med å gjenåpne, men det er først til høsten vi kan forvente at alle arbeidsplasser, skoler, barnehager og fritidsaktiviteter vil fungere som normalt. Det gir et moment som dugnadsgjengen i restart Norge vil utnytte.

– Pandemien har lært oss mye. Vi har endret vaner. Blitt mer digitale. Satt hamsterhjulet på pause – og fått tidsklemma til å slippe taket. Vi har fått frihet til å jobbe hvor og når vi vil – og bevist at vi er tilliten verdig. Vi har tatt en pause fra forbruksjaget, sett verdien av lokale bedrifter – og brukt mer tid i naturen. Mange snakker om at vi skal tilbake til normalen, men vi synes det er verdt å spørre seg om det er det vi egentlig vil?  Gjør vi ting riktig kan vi i stedet bruke gjenåpningen til å kombinere det beste fra lockdown, med det beste fra hvordan vi hadde det før – og samtidig rette opp noen av feilene vi burde ha gjort noe med for lenge siden, sier Preben Carlsen, daglig leder i GOOD.

De er blant initiativtakerne til dugnaden og jobber til vanlig med å utvikle konkurransedyktige ombrukstjenester. Nå engasjerer de seg for å restarte forbruket vårt.


Vil restarte forbruket: Preben Carlsen i GOOD, har engasjert seg i dugnaden for å få flere til å velge ombruk fremfor forbruk.– For å etablere en ny og bærekraftig normal må vi engasjere flest mulig bedrifter og privatpersoner til å bruke sin innkjøpsmakt til å velge nye og attraktive ombruksløsninger. Det er tid for siste del av corona-dugnaden, men denne gangen har den et positivt fortegn for nå skal vi etablere nye og bedre vaner som vil påvirke hverdagen, familielivet, skolen og barnehagen, jobben, fritiden og miljøet på en god måte, sier Carlsen. 

Inviterer flere til å delta på dugnaden
Etter lang tid i lock down, mener dugnadsgjengen i #RestartNorge, at behovet for positiv inspirasjon, energi og entusiasme er større enn noen gang. Derfor tar de i bruk positive virkemidler for å mobilisere til endring og utvikling. Dugnaden vil løfte frem nye løsninger, initiativer og kunnskap for å motivere flest mulig til å bidra til positiv forandring. 

– Skal vi nå ut bredt trenger vi en kraftfull allianse som gir mange nok kunnskapen, inspirasjonen og verktøyene de trenger for å skape en ny og bedre hverdag. Vi har nettopp startet arbeidet med å invitere til dugnad, og har i løpet av få dager fått positive tilbakemeldinger fra en rekke ulike selskaper og organisasjoner. Skal vi sette nasjonal agenda trenger vi imidlertid drahjelp fra flere, så nå jobber vi med å mobilisere små og store samarbeidspartnere til å bli med på å restarte Norge på sin egen måte, forteller Siri Abrahamsen, og oppfordrer alle som er interessert til å ta kontakt for å få mer informasjon om hva det innebærer.

Vil du være med å restarte Norge?
Send en e-post til preben@gogood.no, så får du tilsendt informasjon om hvordan du kan delta i dugnaden.