Får 12,8 millioner fra Forskningsrådet for å skape cash av møbel-trash

Får 12,8 millioner fra Forskningsrådet for å skape cash av møbel-trash

– I dag er det kaoset som rår i ombruksmarkedet. Nå skal vi rydde opp for å gjøre ombruk konkurransedyktig og redde tonnevis av møbler fra søppeldynga, sier Preben Carlsen i GoGood.

Av: Redaksjonen , 3.07.2020

Forskningsrådet har i dag delt ut over 610 millioner til forskning og innovasjon i næringslivet til 57 ulike prosjekter. Oppstartsselskapet GoGood får 12,8 millioner til å utvikle et system som skal gjøre ombruk av møbler effektivt, lønnsomt og tilgjengelig i stor skala.

– I dag er det ingen som har kontroll over brukte møbler. Resultatet er at man ikke vet hvor møblene befinner seg, hva slags tilstand de er i, hvilket behov de har for reparasjon eller hvordan man bør selge dem. Dermed er det heller ikke mulig å skape de industrielle ombruksprosessene som trengs for å øke levetiden og kvaliteten til brukte møbler. Med støtten fra Forskningsrådet skal vi utvikle et system som tar kontroll over brukte møbler ved å designe en strømlinjeformet ombruksverdikjede og utvikle teknologi som gjør det mulig for våre partnere å levere lønnsomme ombrukstjenester i stor skala. Dette er en forutsetning for at vi skal kunne levere fullverdige innredningsløsninger med ombruk inkludert til våre kunder, sier Preben Carlsen, grunnlegger og daglig leder i GoGood.

PROBLEMET: Slik så det ut da Skatteetaten i Trondheim skulle bytte ut møbler i høst. Det skapte reaksjoner og et enkelt bilde fikk over 4000 negative tilbakemeldinger på Facebook.


Skaper cash av møbel-trash
Tall fra EU viser at et europeisk ombrukssystem for møbler kan spare klimagassutslipp tilsvarende 3-5 ganger utslippene til hele Oslo hvert år. Bare i Norge kastes det rundt 140.000 tonn kontormøbler i året, og beregninger viser at potensialet for økonomisk verdiskaping ved å redde kontormøbler fra søppelfyllinga ligger på mellom 300 og 400 millioner i året.

– Til tross for korona opplever vi økende etterspørsel etter vår første tjeneste som er et unikt abonnement på kontorinnredning med ombruk inkludert. Derfor er det naturlig at vi utvikler ombrukssystemet med kontormøbler som første produkt. Ambisjonen er imidlertid å utvikle et tilpasningsdyktig system som både kan inkludere hjeminnredning og andre produktområder som klær, barneutstyr, sport og elektronikk. På sikt skal vi utnytte teknologien til å skape konkurransedyktige ombruksløsninger på så mange områder som mulig, sier Carlsen.Skal styrke konkurransekraften etter korona
Bærekraftig omstilling, grønt skifte og digitalisering er gjennomgående i mange av prosjektene som nå får støtte. 

– Mange bedrifter har møtt store utfordringer som følge av koronapandemien og det er lavere aktivitet både i Norge og i verdensøkonomien generelt. Nå investerer vi 610 millioner kroner i innovasjonsprosjekter i næringslivet for å styrke konkurransekraften og sikre arbeidsplasser. Kunnskap er avgjørende for at vi kommer styrket ut av krisen, sier næringsminister Iselin Nybø.

STYRKER KONKURRANSEKRAFTEN: Kunnskap er viktig for at vi kommer styrket ut av koronakrisen, sier næringsminister Iselin Nybø. Foto: Marte Garmann.


Hensikten med Forskningsrådets program for innovasjonsprosjekter i næringslivet er å få bedrifter til å investere mer i forskning og utvikling som kan bidra til innovasjon, bærekraftig vekst og økt konkurransekraft. 

– Dette vil gi et viktig bidrag til fornyelse og økt verdiskaping for bedriftene, og gi samfunnsøkonomiske gevinster ved at ny kunnskap og nye løsninger blir tilgjengelig for flere, sier Anne Kjersti Fahlvik, områdedirektør i Forskningsrådet.

– Forskningsrådet som katalysator for sirkulær innovasjon
Støtten fra Forskningsrådet er viktig for at GoGood skal lykkes i utviklingen av det nye ombrukssystemet.

– Overforbruket i verden kan ikke fortsette. Det ser også myndighetene som nå øker fokuset på sirkulær økonomi og ombruk. Dette er områder som lenge har ligget i bakevja på innovasjonsfronten, så det er utrolig bra at Forskningsrådet tar rollen som katalysator for å skape mer sirkulær innovasjon, sier Carlsen. Samlet sett har GoGood mottatt over 15 millioner kroner i offentlige tilskudd siden de startet opp i fjor høst.

– Vi er ydmyke for den tilliten vi har fått for å forvalte millioner av skattekroner og ser frem til å jobbe hardt for å sikre at de blir brukt til å utvikle en lønnsom og miljøvennlig ombruksindustri med potensial for å skape tusenvis av nye arbeidsplasser i fremtiden.

YDMYK OG GLAD: – Millionstøtte fra staten kommer med et stort ansvar. Vi skal gjøre alt vi kan for å bruke hver krone riktig, sier Preben Carlsen, grunnlegger av GoGood.


Et unikt partnerskap for ombruk
GoGood har analysert ombruksmarkedet i 2,5 år og konkludert med at markedet for kontorinnredning er det beste stedet å starte for å utvikle effektive ombruksløsninger. Ikke bare er ombruksverdikjeden for kontormøbler relativt oversiktlig, men mulighetene for effektiv læring er gode og det kommersielle potensialet er stort.

For å få på plass hele ombruksverdikjeden har GoGood inngått strategiske partnerskap med en rekke ulike aktører. Norsk Gjenvinning og Renovasjonsetaten i Oslo representerer det private og offentlige mottaks- og ombruksappratet i prosjektet.

SATSER PÅ OMBRUK: – I Norsk Gjenvinning jobber vi ikke bare med gjenvinning, men også med ombruk, sier Thomas Mørch, direktør for innovasjon og bærekraft i Norsk Gjenvinning.


– For å få til ombruk i stor skala kreves samarbeid. Derfor er vi glade for å være en del av dette laget, som vil sikre bedre ressursutnyttelse av en stor avfallsstrøm, sier Thomas Mørch, direktør for innovasjon og bærekraft i Norsk Gjenvinning.

Han får støtte av Oslo kommune som hver dag får vi inn store mengder med ombruksvarer ved gjenbruksstasjonene i Oslo.

– Vi jobber hardt for å få andre til å ta ombruksvarene i bruk gjennom ulike samarbeid og arrangementer. Hovedutfordringen er store volumer og begrenset lagringskapasitet. Det stiller store krav til omløpshastighet, som igjen fordrer at vi burde ha en digital oversikt over ombruksvarer som kan bli matchet mot behovene til samarbeidspartnerne og innbyggerne. Vi er derfor svært interesserte i læringen og overføringsverdien dette prosjektet kan gi oss til å forlenge livet til møbler og andre produktkategorier fremover, sier Hans Petter Karlsen, etatssjef i Renovasjons- og gjenvinningsetaten.

STORE VOLUMER: Hans Petter Karlsen, etatssjef i Renovasjons- og gjenvinningsetaten i Oslo, forteller at store volumer av ombruksvarer stiller krav til rask omløpshastighet og det krever digitale løsninger.


Relokator, som er Skandinavias største leverandør av kontorflytting, deltar i prosjektet for å sikre tilgang til brukte kontormøbler og håndtere effektiv planlegging, flytting, montering og transport for bedriftene som benytter seg av de nye ombruksløsningene.

– Neste generasjons arbeidstakere stiller helt andre krav til bærekraft på arbeidsplassen. Gjennom dette samarbeidet får vi en helt ny mulighet til å hjelpe våre kunder med å utforme et bærekraftig arbeidsmiljø med ombruk som en integrert del av løsningene vi tilbyr, sier Mats Andreas Vangbo, COO i First Mover Group, som eier Relokator.

Norsus (tidligere Østfoldforskning) deltar som forskningspartner med ekspertise på å kartlegge klima- og miljøavtrykket til et møbel fra vugge til grav.

– Vi ser store miljøgevinster i å bygge opp et innovativt system for ombruk av møbler, og gleder oss til et spennende samarbeid, sier Hanne Lerche Raadal, forskningssjef i Norsus. 

SER STORE MILJØGEVINSTER: Hanne Lerche Raadal er forskningssjef i Norsus og skal forske på klima- og miljøeffektene av ombruk av møbler.


GoGood har også etablert et nettverk av dyktige samarbeidspartnere innen restaurering, redesign, reparasjon og vedlikehold av møbler.

– Vi er stolte av at så mange dyktige og viktige virksomheter velger å samarbeide med oss om å utvikle morgendagens ombruksverdikjeder. En bedre bekreftelse på at vi er i gang med en spennende reise er det vanskelig å få. Vi gleder oss enormt til fortsettelsen, sier Preben Carlsen.

Sist oppdatert: 6.03.2021, 11:21