Åtte gode grunner til å være klimaoptimist

Åtte gode grunner til å være klimaoptimist

Petter Gulli har skrevet en praktisk guide for klimaoptimister. Les hvorfor han mener det er grunn til å tro at vi fortsatt kan løse klimautfordringene.

Av: Redaksjonen , 23.03.2020

Foto: CF-Wesenberg /kolonihaven.no

Petter Gulli har jobbet over 30 år i reklamebransjen, men i 2019 fikk han nok av å jobbe for å få selskaper til å selge mer. Han sa opp jobben for å konsentrere seg om det han brenner for: Hvordan kan vi engasjere folk flest i det grønne skiftet?

Nå har han gitt ut sin første bok om klima. Den heter Håp og forfatteren går positivt til verks. Les hans åtte gode grunner til å være klimaoptimist:

1. Utviklingen av fornybar energi har virkelig fått opp farta
Halvparten av all strøm på kloden er forventet å komme fra vind og sol innen 2050, og i Europa er det forventet at så mye som 92 prosent av strømmen vil komme fra fornybare kilder på samme tidspunkt. Vindkraft har blitt 49 prosent billigere siden 2010, mens prisen på solenergi har gått ned med 85 prosent.

2. Enkeltland og stater tar ledertrøya og går foran for å finne løsninger på klimakrisen
Stadig flere land setter langt mer offensive klimamål. Da Danmark fikk ny regjering, ble målet for reduksjon av utslipp frem til 2030 flyttet fra 40 til 70 prosent. Norge økte i februar 2020 sitt mål fra 45 prosent til minst 50 prosent og opp mot 55 prosent sammenlignet med 1990-nivå.

3. Det blåser en grønn vind over Europa
Ved valget til nytt EU-parlament i 2019 var de grønne partiene blant vinnerne og øker antallet seter i parlamentet fra 52 til 70. Her hjemme gjorde Miljøpartiet de grønne et brakvalg og har fått mye større makt.

4. Folk flest tror på at klimaendringene skjer
Ifølge Ciceros klimaundersøkelse fra 2018 er det bare fire prosent som sier at de ikke tror på at klimaendringene skjer, mens syv av ti mener at de selv har et ansvar for å redusere klimautslippene sine. I november 2019 kom det også en undersøkelse som viste at norske velgere mener at klima nå er den viktigste politiske saken her hjemme.

5. Unge mennesker går foran og viser vei
Klimastreikende ungdom og bevisste unge voksne blir stadig mer høyrøstede og endrer politiske partier, bedrifter og organisasjoner fra innsiden.

6. Næringslivet har fått opp farta
Bærekraft og samfunnsansvar er på alles lepper. I finansmarkedet snakker man stadig oftere om klimarisiko. Store fond og banker trekker investeringer ut av fossil energi – også olje.

7. Grønne gründere er de nye heltene
Grønn innovasjon er i vinden som aldri før. Ikke minst handler dette om å utvikle nye tjenester som reduserer både utslipp og forbruk av ressurser. Og flere av dem er norske.

8. Den nye økonomien er sirkulær
Stadig flere bedrifter har som mål at de skal bli sir- kulære de neste 10–20 årene. Det betyr blant annet at de ønsker å gjenbruke mest mulig, og at man begynner å se på avfall som en ressurs og en råvare. 

Vil du ha mer Håp?
Kjøp boka nå og støtt Petter Gullis arbeid for å få folk og selskaper til å ta klimapositive valg?

Sist oppdatert: 6.03.2021, 11:11